Grants

Current funding sources

 • Foundation for Polish Science - FIRST TEAM 5/2018

Proteolysis-targeting strategies in bacterial systems for functional studies of proteins and improvement of antibiotics

PLN 2 099 970

Feb 1st 2019 - May 1st 2022

#POIR.04.04.00-00-5EC1/18-00

Maria Górna (PI)

 • EMBO Installation Grant, European Molecular Biology Organization

Structural studies of RNA-binding assemblies of human proteins with helical repeats

EUR 250 000

Jan 2016 - Dec 2021

Maria Górna (PI)

 • National Science Centre, Poland & EEA and Norway Grants - POLS

Structural and functional studies of human PNPase in mitochondrial RNA metabolism

PLN 878 220 (EUR 200 000)

Sep 2021 - Aug 2023

#2020/37/K/NZ1/02312

Katarzyna Bandyra (PI)

 • Marie Skłodowska-Curie Actions, H2020 - Widening Fellowship

Structural and functional studies of human PNPase in mitochondrial RNA metabolism

EUR 149 625.60

Sep 2021 - Aug 2023

H2020-WF-03-2020 #101038064 MitoPNP

Katarzyna Bandyra (Individual Fellow)

 • National Science Centre, Poland - SONATA 16

Structure-function studies of human PNPase

PLN 1 998 000

Dec 2021 - Dec 2024

#2020/39/D/NZ1/01651

Katarzyna Bandyra (PI)

 • National Science Centre, Poland - PRELUDIUM 19

FAST interactions in cell death regulation

PLN 138 360

2021 - 2023

#2020/37/N/NZ1/02348

Daria Dawidziak (PI)

 • Foundation for Polish Science - TEAM-TECH Core Facility 3/2017

Core facility for crystallographic and biophysical research to support the development of medicinal products

PLN 3 499 260

Feb 2018 - Jan 2022

#POIR.04.04.00-00-31DF/17

Krzysztof Woźniak (PI); Jan Kutner (Deputy PI)

Lab members who participate in the project: Maria Górna, Daria Dawidziak, Mikołaj Kuska

Smaller Grants

 • EMBO Small Grant 2021, European Molecular Biology Organization

mRNA enrichment toolbox for improved sequencing and RNA-based diagnostics of pathogens

EUR 10 000

2021

Maria Górna (PI)

 • National Centre for Research and Development, Poland / EU Operational Plan Knowledge-Education-Development (POWER),

TRI-BIO-CHEM Interdysciplinary PhD Programme Od chemii do bioinnowacji dla lepszego życia

Mar 2018 - Feb 2022

#POWR.03.02.00-00-I007/16-00

PhD studentship to Natalia Karolak

 • University of Warsaw Technology Transfer Centre - Konkurs o Grant II

Metoda wychwytu bakteryjnego i wirusowego RNA do sekwencjonowania RNA i diagnostyki infekcji

PLN 40 000 net

2021

Maria Górna (PI), Matylda Izert (team member)


Past Grants

 • University of Warsaw "Excellence Initiative - Research University" (IDUB) Programme

2020 COVID microgrant call Ścieżka COVID 19 – Badania wstępne

PLN 20 000

July 2020 - Dec 2020

Maria Górna (PI)

 • National Centre for Research and Development, Poland - LIDER VI

IFIT proteins as sensors of pathogen RNA

PLN 1 200 000

Feb 2016 - Jan 2019

#LIDER/039/L-6/14/NCBR/2015

Maria Górna (PI)

 • National Science Centre, Poland - SONATA 8

Structure-function studies of RNA-binding proteins with FAST motifs and a RAP domain

PLN 1 597 212

Sep 2015 - Sep 2019

#2014/15/D/NZ1/00968

Maria Górna (PI)

 • National Science Centre, Poland - SONATINA 1

Badania strukturalne nad mechanizmami inhibicji enzymów z rodziny USP usuwających ubikwitynę z białek eukariotycznych

PLN 1 044 097

Dec 2017 - Nov 2021

#2017/24/C/NZ1/00366

Marcin Ziemniak (PI)

 • National Science Centre, Poland - MINIATURA 1

Badanie zmienności wiązań wodorowych w strukturach białkowych

PLN 49 995

Sep 2017 - Oct 2018

#2017/01/X/NZ1/00567

Matthew Merski (PI)

 • Marie Skłodowska-Curie Actions, H2020 - Individual Fellowship

Structure-function studies of the human FASTK family of mitochondrial proteins with putative novel RNA binding domains – the helical FAST motifs and the small RAP domain

EUR 134 462

Oct 2015 - Sep 2017

H2020-MSCA-IF-2014 #655075, FAST-RAP

Maria Górna (Individual Fellow)

Link to CORDIS

 • Ministry of Science and Higher Education, Premia na Horyzoncie (Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020)

Badania struktury i funkcji ludzkich białek mitochondrialnych z rodziny FASTK z potencjalnymi nowymi domenami wiążącymi RNA - helikalnymi motywami FAST i małą domeną RAP

EUR 26 892,48

2017 - 2018

#353103/PnH/2017

Maria Górna (Fellow)

 • EMBO Small Grant 2018, European Molecular Biology Organization

Development of new tools for chemical genetics in bacteria

EUR 10 000

2018

Maria Górna (PI)

 • EMBO Small Grant 2017, European Molecular Biology Organization

Engineering helical-repeat proteins for improved stability and RNA binding

EUR 10 000

2017

Maria Górna (PI)

 • Grant for young researchers (DSM) 2017, Faculty of Chemistry, University of Warsaw / Ministry of Science and Higher Education

Poszukiwanie warunków dla krystalizacji białka USP1 oraz jego kompleksów ze związkami mającymi właściwości inhibitorowe

PLN 14 000

July 2017 - June 2018

Marcin Ziemniak (PI)

 • Grant for young researchers (DSM) 2016, Faculty of Chemistry, University of Warsaw / Ministry of Science and Higher Education

Optymalizacja krystalizacji i analiza strukturalna białek błonowych kompleksu antenowego LHCII

PLN 10 000

July 2016 - June 2017

Maria Górna (PI)

 • Grant for young researchers (DSM) 2015, Faculty of Chemistry, University of Warsaw / Ministry of Science and Higher Education

Badania krystalograficzne białek błonowych kompleksu antenowego LHCII

PLN 12 000

July 2015 - June 2016

Maria Górna (PI)